"இடதுசாரிய நடவடிக்கை: நெருக்கடியின் முன்னால் வர்க்கத்தின் தீர்வு"  நூலை தரவிரக்கம் செய்ய கீழே உள்ள நூலின் அட்டை படத்தின் மேல் அழுத்தவும்

ஆசியப் பிராந்தியத்தில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட (1931ல்) முதலாவது நாடு இலங்கையாகும். 1960ல் உலகத்தின் முதலாவது பெண் பிரதமர் என்ற பெருமையுடன் திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்கா இலங்கையின் பிரதமராக தெரிவுசெய்யப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்தார். பின்னர் 1970ல் தெரிவு செய்யப்பட்டு 7 ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்தார். அவரது மகள் திருமதி சந்திரிகா விஜயகுமாரணதுங்கா 1994ல் பிரதமராகவும் பின்பு இலங்கையின் முதலாவது பெண் ஜனாதிபதி என்ற சிறப்புடன் (1994 - 2005) ஆட்சிக்கு வந்த போது சிறிமா அவர்கள் பிரதமராக 14 நவம்பர் 1994 முதல் 9 ஆகஸ்ட் 2000 வரை செயலாற்றினார். இவர்களது ஆட்சியின் கீழ் பெண்களுக்கு எதிராக எத்தனையோ கொடூரங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டிருந்தும்; இலங்கையில் பெண்களுடைய உரிமைகளுக்காக இவர்களால் எந்த முன்னெடுப்பும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
 
தொடரும் நூற்றுக்கணக்கான அகதிகளின் மரணமும் - பல்வேறு தேச மக்கள் பல முனைகளில் அகதிகளாக மேற்கு நோக்கிய படையெடுப்பும், ஐரோப்பாவையே குலுக்கி வருகின்றது. மேற்கின் ஜனநாயகமும் - மனிதாபிமானமும் காணாமல் போக - இன, நிறவாத அரசியல் முன்னுக்கு வருகின்றது. நாசிக் கட்சிகளின் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கின்றது. மேற்கில் மூலதனமும் - செல்வமும் சிலரிடம் குவிவதால் ஏற்படும் பொருளாதார நெருக்கடியானது, அகதிகளின் வருகையுடன் மேலும் தீவிரமாகி வருகின்றது. மேற்கில் அமைதி என்பதை- இந்த அமைப்பு முறை இனி சாத்தியமற்றதாகி இருக்கின்றது.
 
1930ல் பாடசாலைகளில் மாணவர்களுக்கு சரியாசனமுறை அமுல்படுத்தப்பட்ட போது யாழ்ப்பாணத்தில் அதனை அமுல்படுத்திய பாடசாலைகளை உயர்சாதியினரும், அதனை அமுல்படுத்தாத பாடசாலைகளை பாதிக்கப்பட்ட சாதியினரும் தீ வைத்துக் கொழுத்தினர்.
 
பணத்தால் எதையும் வாங்க முடியும் - பணத்தால் எதையும் மாற்ற முடியும் - பணத்தால் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற பொது சமூக உளவியலே, இன்று வடகிழக்கு மக்கள் சார்ந்த புலம்பெயர் உதவிகளாக மாறி இருக்கின்றது. உதவியை பெறுபவன் சமூக உணர்வுடன் பெறாத வரை - சமூக உணர்வை வளர்க்காத உதவிகள், தகுந்த சமூக பயன்பாட்டை பெறுவதில்லை. மறுபக்கத்தில் பணத்தைக் கொண்டு சமூக அந்தஸ்தை பெறும் சுயநலம் சார்ந்த கண்ணோட்டம், எந்த சமூக பிரயோசனமுமற்ற கோயில்களைக் கட்டும் அதேநேரம், ஊழலுக்குள் - மோசடிக்குள் சமூகத்தை மூழ்கடித்து விடுகின்றனர்.
 
வடகிழக்கில் பணம் சார்ந்த செயற்பாடுகளானது, ஊழலுக்கும் - மோசடிக்கும் உள்ளாகின்றது. பாராளுமன்ற அரசியல் என்பது பணம் சம்பாதிக்கவும் - பொறுக்கித்தனமாகத் தின்று குடிக்கும் தங்குமிடமாக எப்படி உணரப்படுகின்றதோ, அப்படி சமூகம் சார்ந்த பணச் செயற்பாடுகள், சுருட்டும் இடமாக மாறி இருக்கின்றது. பணரீதியாக சமூகத்துக்கு உதவுகின்றவர்கள் - இதை தடுக்க கண்காணிப்புகளையே மாறாக உருவாக்க முயலுகின்றனர். சமூக உணர்வற்ற சமூகத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டு, சமூக உதவிகள் என்பது வெளிப்பூச்சாக மாறுகின்றது.